Sumber Manusia

Dalam persekitaran masakini yang serba kompetitif, kebanyakan pengurus diarah melaksanakan lebih banyak tanggungjawab dengan modal dan aset yang terhad. Ini boleh mengakibatkan projek atau fungsi-fungsi perniagaan kehilangan fokus. Kekurangan kemahiran, kesukaran mengambil pekerja mahir, dan keupayaan terhad untuk menambah tenaga kerja sepenuh masa untuk memenuhi permintaan perniagaan boleh menjejaskan prestasi produktiviti dan pengekalan teras modal insan dalam syarikat anda.

Penyelesaian kami merangkumi pengurusan senarai gaji, pembentukan dasar korporat dan kaji selidik tenaga kerja untuk membantu pelanggan-pelanggan kami membentuk budaya berprestasi tinggi dan mencapai hasil perniagaan yang cemerlang.

Hubungi Kami!

Di NXG, kami komited untuk memberikan yang terbaik. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, maklum balas, atau cadangan perniagaan mengenai perkhidmatan kami, sila hubungi kami.